Select region
Print

Rozwój systemu Core-Banking

W dniu 31.12.2015 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Opracowanie interoperacyjności międzynarodowej i rozszerzalności funkcjonalnej w systemie Core-Banking”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Istotą projektu było przeprowadzenie procesów badawczych w zakresie opracowania autorskich i kompletnych technologii informatycznych, w celu ich zaimplementowania w pierwszym prototypie scentralizowanego systemu dla podmiotów sektora bankowego typu Core Banking, wspierającego obsługę działalności bankowej. Proces badawczy dopełniony został opracowaniem autorskiej metodyki oraz narzędzi wspierających system Core Banking w zakresie funkcjonalnym: rozliczeń (dostosowanie obsługi rozliczeń do wymagań stosowanych w innych krajach), obsługi wielowalutowej rachunków, sprawozdawczości, interfejsów z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz wielojęzycznego interfejsu użytkownika.

Zamierzone prace badawcze przyniosły wymierny, dwukierunkowy wynik. Nie tylko zaowocowały wersją systemu def3000/CB International (pod obecnie przyjętą def4000), przygotowaną do implementacji na rynkach zagranicznych, ale wprowadziły także innowacyjne rozwiązania systemowe, które mogą zostać przeznaczone dla rynku krajowego, odróżniając się nowymi funkcjonalnościami, które przełożą się na poprawę konkurencyjności Asseco Poland S.A. w sektorze bankowym.

Gallery


Print