Select region
Print

X Konferencja Sieci Szerokopasmowe

Asseco dla gospodarki cyfrowej

Asseco Poland zostało Partnerem Strategicznym kolejnej, już X edycji, Konferencji Sieci Szerokopasmowe.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Kluczowa w tym kontekście staje się debata, w jaki sposób taki dostęp zapewnić oraz kto powinien odpowiadać za jego dostarczenie. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Konferencja Sieci Szerokopasmowe, która już od dziewięciu edycji stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji są Rada Programowa i Ekspercka wydarzenia, działające pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska pana Piotra Muszyńskiego.

Asseco dla gospodarki cyfrowej

Related links

Related news


Print